Liczba odwiedzin strony: 27060 Osób na stronie: 3
 

Abramowski Jerzy. Kancelaria. Radca prawny

 
Dziennik Ustaw 2006 Nr 50 poz. 369 - Zm.: rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz. U. z dnia 28 marca 2006 r.) Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz. U. Nr 203, poz. 1688, Nr 223, poz. 1920 i Nr 248, poz. 2100 oraz z 2006 r. Nr 26, poz. 198) w § 1a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-5 w brzmieniu: "2.  Kaczki i gęsi w zakładzie hodowli zarodowej lub zakładzie reprodukcyjnym mogą być utrzymywane na otwartej przestrzeni, jeżeli: 1)   zostały trwale oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację; 2)   będą przebywały na otwartej przestrzeni nie dłużej niż 6 godzin dziennie; 3)   ich karmienie i pojenie odbywa się w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków; 4)   podmiot prowadzący zakład zapewni: a)   stały dozór uniemożliwiający kontakt kaczek i gęsi z dzikimi ptakami, b)   że kaczki i gęsi przebywające na otwartej przestrzeni nie będą miały dostępu do otwartych zbiorników wodnych, c)   stosowanie urządzeń do odstraszania dzikich ptaków, d)   że lekarz weterynarii będzie przeprowadzał badanie kliniczne ptaków w stadzie raz w miesiącu, przy czym pierwsze badanie zostanie przeprowadzone przed rozpoczęciem utrzymywania ptaków na otwartej przestrzeni, e)   że będzie przeprowadzane badanie laboratoryjne w...
Monitor Polski 2002 Nr 12 poz. 210 - Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. (M.P. z dnia 29 marca 2002 r.) nr Z. 110-11-2002 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) odwołuję, z dniem 28 lutego 2002 r., Pana Iwo BYCZEWSKIEGO ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego - Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Wspólnotach Europejskich.
KRS 0000319596 - VICTOR SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
VICTOR SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-12-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NADRZECZNA 16 05-552 WÓLKA KOSOWSKA LESZNOWOLA PIASECZYŃSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000319596
KRS 0000319595 - WODMETAL SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
WODMETAL SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-12-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOSTKI NAPIERSKIEGO 15 44-310 RADLIN RADLIN WODZISŁAWSKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000319595
KRS 0000319594 - J.P. MORGAN POLAND LIMITED SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
J.P. MORGAN POLAND LIMITED SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-12-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KRASZEWSKIEGO 1 85-240 BYDGOSZCZ M. BYDGOSZCZ M. BYDGOSZCZ KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000319594
KRS 0000319593 - JAGIELLONKA PROPERTIES SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
JAGIELLONKA PROPERTIES SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-12-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
JANA PAWŁA II 41 05-550 PIASECZNO PIASECZNO PIASECZYŃSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
123-117-05-18 141668898 0000319593
KRS 0000319592 - TRZEŹWOŚCIOWE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-TURYSTYCZNE "BOCHENIEC"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TRZEŹWOŚCIOWE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-TURYSTYCZNE "BOCHENIEC" STOWARZYSZENIE 2008-12-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
RYNEK 2 32-800 BRZESKO BRZESKO BRZESKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000319592